Algemene voorwaarden

 • Kinderen van 0 tot 3 jaar mogen ‘gratis’ meesmullen. Kinderen van 3 tot 10 jaar kunnen naar hartenlust frietjes smullen aan een vaste prijs van 8 euro per kind. Vanaf 11 jaar wordt de prijs voor volwassenen aangerekend.
 • Bij een transport van meer dan 30km, wordt er een transportkost gerekend van 0.70 cent/ km. 
 • Het aantal personen kan tot één week voor het evenement gewijzigd worden. Op basis hiervan worden de nodige voorbereidingen gedaan en prijsafspraken gemaakt. 
 • Er moet voldoende parking voorzien worden om de frietwagen te plaatsen (en indien nodig te manoeuvreren), een verharde ondergrond die gemakkelijk bereikbaar is. (B: 2.55m, L: 7.40m, H: 3.30m) De wagen mag niet onder laaghangende takken staan om beschadiging aan het voertuig en afzuiginstallatie te voorkomen. 
 • De klant voorziet een stopcontact (onbelast, 220 volt)  
 • De klant is aansprakelijk voor de schade die Mobifrit, of de klant zelf, mocht lijden door een tekortkoming in de nakoming van bovenvermelde voorwaarden. 

Betaling: 

 • Bij minder dan 30km vanuit katersberg 88 in Geel, worden er geen extra kosten aangerekend. Je betaalt de prijs per persoon (afhankelijk van de gekozen formule en aantal personen) x aantal personen), zonder bijkomende kosten. 
 • De aangeboden formules op onze website zijn eten à volonté voor één maaltijd. Om misbruik te voorkomen worden snacks die besteld worden om later op de avond of de dag later te nuttigen, apart gefactureerd aan 2 euro per snack. 
 • Er is een minimumbedrag van 375 euro per feest. De totaalprijs is te berekenen op onze website bij calculator, indien het feest minder dan 30 km vanuit katerberg 88 in Geel, plaats vindt. 
 • De betaling vindt plaats als volgt: 
  • Via overschrijving vooraf op het rekeningnummer BE43 3631 3329 3501 met als mededeling de datum en locatie van het feest. 
  • Cash de dag zelf voor opening van de frituur. 
  • Betaling achteraf wordt enkel toegestaan indien het een factuur met BTW-nummer betreft. 

Overmacht: 

In geval van overmacht heeft Mobifrit het recht om na kennisgeving aan de klant, haar verplichting tot uitvoering van de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst. Enkele voorbeelden van overmacht: 

– Het gedeeltelijk of geheel uitvallen van installaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
– Storingen in de aanvoer van door derden aan te leveren goederen (bijvoorbeeld elektriciteit). 
– Een ongeval of brand 

– Transportbelemmeringen 

Al doen wij natuurlijk ons uiterste best om elke overeenkomst met een glimlach, met oog voor kwaliteit en volgens gemaakte afspraken na te komen.